ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
Ректор на ВУАРР

ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Заместник-ректор на ВУАРР и Директор ЦДО
Тел. 062/603 940
e-mail: petrov_vuarr@abv.bg

АЛБЕНА КОЛЕВА
Мениджър административни системи
Тел. 062/603 937
e-mail: albena@vuarr-dist.com

ПАВЛИНА ИВАНОВА
Администратор-студенти
Тел. 062/603 943
e-mail: pavlina@vuarr-dist.com