ВАШИТЕ ТЮТОРИ, КЪМ КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ С ВЪПРОСИ СА:

Име, презиме, фамилия направление ОКС
1.
доц. д-р Димитър Якимов - Аграрна икономика 3.8 бакалавър
2. доц. д-р Недко Минчев - Стопанско управление 3.7 бакалавър, магистър
3. доц. д-р Венцислав Статев - Икономика на туризма 3.8 бакалавър, магистър
4. доц. д-р Ваня Цонкова - Финанси и Финанси и банково дело 3.8 магистър
5. гл. ас. Петър Петков- Стопанско управление 3.7 бакалавър